„Избор“ од Струмица, социјално претријатие кое преку рехабилитациона програма за зависници произведува органски производи

Во текот на 2017 година во рамките на проектот Smart Start кој е кофинансиран од Европската Унија и се спроведува во пет земји: Македонија, Босна и Херцеговина, Србија, Црна Гора и Турција чиј носител за Македонија е Центарот за истражување и креирање политики (ЦИКП), десет македонски невладини организации добија грантови и поддршка да се трансформираат … Продолжи со читање „Избор“ од Струмица, социјално претријатие кое преку рехабилитациона програма за зависници произведува органски производи