Какви иновативни идеи се бараат на О2 предизвикот?

- Advertisement -

Фондот за иновации и технолошки развој објави детали за О2 предизвикот односно за повикот за иновативни решенија за подобрување на квалитетот на воздухот. Проектот ќе поддржи идеи во следниве три области:

  • Користење на енергија за греење: решенија со кои се намалуваат емисиите на загадувачки супстанци кои се резултат на греењето во домаќинствата и/или индустриските погони;
  • Транспорт и мобилност: решенија со кои се намалуваат емисиите на загадувачки супстанци предизвикани од сообраќајот и/или
  • Градежништво и урбани алтернативи: решенија со кои се намалува загадувањето предизвикано од градежната експанзија

Предлог проектите треба да содржат системско решение, производ, услуга или иновативна методологија кое/кој/која придонесува кон решавање на еден или повеќе од горенаведените специфични предизвици кои придонесуваат за намалување на загадувањето на воздухот. Времетраењето на проектот не треба да надминува 12 месеци.

- Advertisement -

Предложените проекти треба да резултираат со видливи резултати, како што се на пример нова услуга за граѓаните, нов ефикасен и еколошки производ, поефикасна јавна услуга или пак промена на однесувањето на граѓаните.

Вкупниот буџет за О2 предизвикот изнесува 6.000.000 денари. Наградувањето ќе се врши согласно со рангирањето на предлог-проектите сé до исцрпување на вкупниот износ на буџетот.

- Advertisement -

За О2 предизвикот Фондот обезбедува финансирање до 90% (деведесет) проценти од вкупниот буџет за предлог-проектот. Преостанатиот паричен износ од вкупниот буџет за проектот се обезбедува од страна на натпреварувачот.

О2 предизвикот е наменет за микро, мали и средни претпријатија кои сакаат да развијат иновативен производ, услуга или процес, сами или во соработка со установа која врши високообразовна, односно научно-истражувачка дејност, претпријатие и/или здружение.

- Advertisement -

Пријавувањето на  трае заклучно со 30.11.2017 година, до 23:59 часот.

 

Сподели!
- Advertisement -