Coca-Cola ќе ги рециклира сите пластични шишиња

- Advertisement -

Coca-Cola си зададе цел до 2030 година да рециклира по едно пластично шише односно лименка за секое продадено шише или лименка. На тој начин производителот на газирани пијалаци ќе стане лидер меѓу компаниите по намалувањето на пластичниот отпад.

Имено, во светот се ревиклираат само 10% од таквиот отпад, а до 2050 година се проценува дека в океаните ќе има повеќе пластика отколку риби. Со едуцирање на купувачите за процесот на рецкилирање Coca-Cola сака за 12 години отсега да ја достигне целта 50% од амбалажата која ја користи да бидат рециклирани материјали кои и понатаму можат да се преработуваат.

- Advertisement -

 

Сподели!
- Advertisement -