-8.2 C
Skopje
четврток, јануари 20, 2022

Пораст на онлајн нарачките и купувањата во Македонија за 62%!

Kabtel desktop

 Во првото тромесечие на 2018 година 31,6% од интернет корисниците во Македонија нарачале/купиле нешто онлајн, спрема 19,5% истиот период минатата година што претставува пораст од 62%. Тоа значи дека 406 илјади Македонци нарачале/купиле онлајн во последните 12 месеци!

За развој на е-трговијата потребен е холистички пристап и партнерски однос помеѓу бизнисите, банките, владата и корисниците. Во 2017 година се формираше Асоцијацијата за е-трговија на Македонија токму за поврзување на сите засегнати страни со цел соработка за раст и развој на е-трговијата. Објавените резултати за 2018 година од страна на Државниот завод за статистика се охрабрувачки и можат да дадат мотивација за понатаомшни активности и работа за постигнување поголеми резулатати[1].

Спроведената анкета во првото тромесечие на 2018 година во Република Македонија во која испитаниците се изјаснуваат за направените онлајн нарачки и купувања во последните 12 месеци покажува раст на онлајн трговијата. Во овој период нарачале/купиле онлајн 31,6% како процент од интернет корисниците, спрема 19,5% истиот период минатата година што претставува пораст од 62%. Тоа значи дека 406 илјади Македонци нарачале/купиле онлајн во последните 12 месеци.

 

Извор: ДЗС, 2018

Што купувале најмногу?

Македонците како и во минатата година, најмногу купувале облека и спортска опрема но структурно со помало учество од минатата година. На сметка на тоа повеќе купувале производи за домаќинство, храна и друго.

Извор: ДЗС, 2018

Од каде купувале најмногу?

Она што е особено значајно за е-трговците од Македонија е дека за разлика од минатата година (31,7%),  Македонците најмногу онлајн купувале од продавачи од земјата (52,3%). Ако во минатото доминантна онлајн трговија била кај продавачите од другиот дел на светот, најновте податоци на Државниот завод за стстистика покажуваат дека Македонците доминантно  онлајн тргувале од домашните е-трговци, што е осбено за поздравување.

 

Извор: ДЗС, 2018

[1] Референтен период – генерално е првото тримесечје од годината, односно периодот од 3 месеци кој претходи на анкетата. Податоците за е-трговија се однесуваат на последните 12 месеци – период од 12 месеци кој претходи на анкетата.

Автор: Д-р Нина Ангеловска, претседател на Асоцијација за е-трговија на Македонија и директор и коосновач на Grouper.mk

 


Сподели!

НАЈПОПУЛАРНИ

Сподели!