Почна подготовката за национална транспортна оптичка мрежа за интернет со брзина од 1 гигабит

- Advertisement -

Владата даде зелно светсло за подготовка на проектна апликација за студија за изводливост за изградба и развој на национална транспортна оптичка мрежа во рамките на повикот за техничка помош во склоп на ИПА-инструментот „Инвестициска рамка за Западен Балкан“.

Крајната цел на овој проект, меѓу другото, е до крајот на 2029 година да обезбеди сите јавни институции, истражувачки центри и други образовани, здравствени, правосудни и сите јавни и државни тела да имаат симетричен пристап до интернет со брзина од најмалку 1 гигабит во секунда.

- Advertisement -

 

Сподели!
- Advertisement -