Се работи за пекарницата „Бејгел“, каде што ќе се реинтегрираат лицата што го завршиле процесот на ресоцијализиација и третман во терапевската заедница „Покров“.

Сократ Манчев, претседател на „Избор“, вели дека неговото здружение на граѓани работи на советување, лекување, реинтеграција и ресоцијализација на лица зависници од психотропни супстанции.

Според Министерството за труд и социјална политика, поддршката на ваквите иницијативи се обезбедува преку оперативниот план за вработување за кој оваа година издвоиле 1,1 милијарда денари.

„’Избор’ од Струмица е пример за тоа како мерките предвидени со планот може да помогнат. Ова е начинот на кој на сите треба да им биде дадена втора шанса, да се реинтегрираат и вратат на правиот пат и во иднина самите да придонесуваат за својата благосостојба“, изјави министерката за труд и социјална политика, Мила Царовска.

Канцеларијата на Германското друштво за интернационална соработка – ГИЗ исто така го препозна потенцијалот на „Избор“ и овозможи адаптација на просторот и набавка на потребаната опрема.

„За да се искористи потенцијалот и да се обезбеди социјална интеграција на ранливите групи, треба да го охрабриме нивното учество во економијата. Затоа, верувам дека оваа нова пекарница ‘Бејгл’ во Струмица е одлична иницијатива и одличен модел“, рече Давид Оберхубер, директорот на ГИЗ за Северна Македонија и Косово.