- Advertisement -

Понуденото решение е производ и услуга за изнајмување на скутер кој работи и на сончева енергија, а кој ќе е решение на сообраќајниот метеж. Дополнително треба да придонесе и за решавање на проблемите со загадувањето на воздухот, а како еколошки производ придонесува за зачувување на животната средина.

- Advertisement -

На натпреварот учествувале 100 ученици од 21 среднo училиштe од територијата на целата држава поделени во 20 тима од по 5 ученици, каде со помош на 12 ментори работеа интензивно на поставениот предизвик.

- Advertisement -

Во рамки на програмата, како една од главните цели, Џуниор Ачивмент Македонија ги поддржува младите луѓе во стекнување практично искуство за водење бизнис и развивање на нови вештини како што се тимска работа, лидерство, презентирање, планирање и финансиско работење.

Натпреварот е поддржан од Американската агенција за меѓународен развој УСАИД, а го реализира организацијата Џуниор Ачивмент Македонија – член на светската мрежа Junior Achievement Worldwide, која е основана во 1919 година. 

 

Средношколците можеа да вежбат техники кои се применливи во решавање на проблеми и носење брзи одлуки, да стекнат корисни вештини за тимска работа и да ја победат тремата од презентација, како и да се забавуваат и дружат надвор од својата училница.