9 C
Skopje
понеделник, октомври 26, 2020

Ќе се воведат поголеми казни за загадувачите во земјава!

Kabtel desktop

На Единствениот национален регистар на прописи поднесен е Предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за прекршоците со кој ќе се овозможи да се зголемат казните за прекршоците во животната средина.

Донесувањето на предложениот закон ќе создаде можност за измена на материјалните закони од областа на животната средина во кои ќе бидат пропишани повисоки глоби за сторителите на прекршоци од оваа област. Повисоките глоби (соодветни на причинетата штета) се очекува да ги спречат сторителите во вршење на ваквите видови прекршоци.

При вршење на задолжителното усогласување на посебните закони од областа на животната средина со постојниот Закон за прекршоците, во делот на глобите се наметна драстично намалување на постојните глоби поради поставените утврдени максимални вредности, а нивно зголемување не е возможно. Предвидените глоби во Законот за прекршоците се несоодветни за штетата која се создава со сторување на прекршоците од областа животна средина. Поради ова, во Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија поднесена во Собранието при изборот на Владата на РСМ за 2020 – 2024 година е предвидено зголемување на казните во областа на животната средина.

Временската рамка за изготвување на предлог законот е до 31 октомври 2020 година. 

Сподели!
  •  
  •  

НАЈПОПУЛАРНИ

Сподели!
  •  
  •