Европскиот суд на правдата ја осуди Италија поради загадувањето на воздухот

- Advertisement -

Судот на правдата на ЕУ пресуди дека Италија го прекршила европскиот закон за квалитет на воздухот затоа што систематски и упорно ги надминувала граничните вредности поставени за ситните честички. Судот, на кој се обрати Европската комисија во 2018 година, констатираше дека од 2008 до 2017 година дневните и годишните гранични вредности одредени за честичките PM10 редовно биле надминувани во одредени делови од Италија и дека Италија не усвоила мерки навреме за да гарантира почитување на граничните вредности.

Оваа пресуда може да доведе до сериозни санкции. Италија не е единствената европска земја која е осудена поради загадување на воздухот. Имено, Франција беше осудена во 2019 година, а Полска во 2018 година. Загадувањето на воздухот е причина за околу 480.000 предвремени смртни случаи во Европа, покажуваат податоците на Европската агенција за животна средина.

- Advertisement -

(Bizlife)

(фото: Ce.gatech.edu)

Сподели!
- Advertisement -