0 C
Skopje
петок, јануари 15, 2021

Што предлага Finance Think за зголемување на македонскиот извоз?

Kabtel desktop

„Финанце тинк“ ги претстави петте области на кои треба да се делува за да се зголеми извозот дефинирани во рамките на истражувањето „Потенцијалот на извозно-ориентираните компании да придонесат за економско закрепнување по КОВИД-19 во Северна Македонија“.

Според истражувањето, пандемијата го наруши континуираниот пораст на извозот во Северна Македонија создавајќи големи предизвици за извозниците и креаторите на политиките да ја ревитализираат економијата во наредниот период. Извозниците имаат значајно успорување во нивниот пораст на приходите, профитите, инвестициите, капиталот, вработеноста и платите. Извозниците со ограничен пристап до финансии, увозна изложеност кон ЕУ, висока трудо-интензивност, извозна изложеност надвор од ЕУ и пониска конкурентност беа поранливи на пандемиските шокови, преставувајќи ги главните ограничувања со кои се соочуваат во фазата на закрепнување.

И покрај значајните ограничувања, извозниците имаат потенцијал да бидат двигател на растот. Тие имаат потенцијал за инвестиции во технологија, пораст на производство,  реадаптација и поддршка на дуалниот процес на образование. Резултатите покажаа дека: 46.4% од извозниците имаат капацитет и можност да се радаптираат, додека дополнителни 19.7% имаат можност, но се соочуваат со ограничувања кај кои доминираат ограничените човечки ресурсиНад 65% планираат да го унапредат технолошкото ниво; (46%) имаат капацитет да учествуваат во процесот на дуално образование, додека дополнителни 14.5% би учествувале доколку имаат соодветно стручно училиште. Дополнително, со стимулативни мерки имаат потенцијал значајно да го интензивираат: производството, инвестициите,  конкурентноста, а со воведување мерки, може да се зголеми атрактивноста на земјата за привлекување странски директни инвестиции

Како што соопштуваат од „Финанце тинк“ идентификувани се и дефинирани потенцијални интервенции во пет полиња. Прво, нарушувањата во синџирот на набавки ја загрозуваат конкурентноста на извозниците преку зголемување на производните трошоци. Намалувањето/ослободувањето од увозни давачки за активности поврзани со набавки на машини и опрема и изградба на нови капацитети, и усогласувањето на увозните тарифи на клучните компоненти според ЕУ носи значајни бенефити; Второ, извозниците имаат потенцијал да ги амортизираат шоковите на побарувачката преку реадаптација на нивните процеси и експанзија на нови пазари. Сувенционирањето на експанзијата на нови пазари и употребата на економска дипломатија би го зголемило искористувањето на овие потенцијали. Трето, недостатокот на квалификувана работна сила е важна пречка во периодот на економско закрепнување. Краткорочно решение би било субвенционирање на тренинг и едукација на вработените, додека на долг рок, развојот на соодветен модел на дуално образование би обезбедило одржливо креирање на човечки капитал. Четврто, КОВИД-19 кризата ја истакна важноста на подготвеноста на домашните производители да го заменат нарушениот увоз на извозниците. Додека потенцијалот е ограничен, стимулациски пакет фокусиран кон добавувачите вклучувајќи комбинација на финансиски стимул и програма за менторство за подигнување на технолошкото ниво, треба да обезбеди мотив кај домашните добавувачи да се приклучат во синџирот на набавки на извозниците. Конечно, ограничениот пристап до финансии и ниското ниво на технолошки развој ги зголемуваат негативните шокови на КОВИД-19 и го успоруваат економското закрепнување. Воведувањето и екпанзијата на долгорочни кредити по поволни услови (вклучувајќи и грантови) треба да ги релаксираат ограничувањата во ликвидноста и да стимулираат автоматизација во пост-КОВИД-19 периодот.

Сподели!
  •  
  •  

НАЈПОПУЛАРНИ

Сподели!
  •  
  •