4 C
Skopje
недела, април 11, 2021

Компанијата „Нетам“ создаде иновативен изолационен градежен материјал од отпаден текстил!

Kabtel desktop

Компанијата „Нетам“ со иновативна технологија создаде нов вид на градежен изолационен материјал од отпаден текстил. На тој начин компанијата на одговорен и еколошки начин го затвора кругот со отпадот што го создава во своето работење, а од друга страна отвора нов пазар на кој може конкурентно да работи. Иновацијата „Изонет“е конфекциониран текстилен материјал со одлични изолациони својства, покрај еколошките и економските предности.  

Разговараме со Сашо Ацески, директор за секторот за инвестиции и развој во „Нетам“. Текстот е објавен на платформата skills4future, проект кој ги адресира суштинските проблеми со невработеноста и „јазот кај вештините“ во три клучни сектори во земјава: текстилниот, градежниот сектор и обновливи извори на енергија.

Автор – Сања Наумовска

Г-дин Ацески, како дојдовте до идејата текстилниот отпад да се реупотреби како суровина за производство на градежен материјал?

„Нетам“ е компанија која се занимава со производство и пласман на текстилни производи, неткаен текстил, постелнина, перници, јоргани и душеци и навлаки за душеци, со кои ги снабдува како домашниот пазар, така и европскиот пазар и е единствен производител на геотекстил на македонскиот пазар. Идејата за реупотреба и искористување на текстилниот отпад потекнува од самиот производствен процес и законската обврска која ја има компанијата, правилно да го отстрани тој отпад. Таа обврска создава трошоци, а големи се и еколошките предизвици бидејќи овој отпад врши хемиско загадување на околината, најчесто е неразградлив и токсичен е кога согорува. Целта беше што повеќе да се намалат овие последици. Заради тоа започнавме со истражувања, кои траеја две години и благодарение на кои „Нетам“ создаде свој иновативен производ, градежен материјал за топлотна изолација, направен од текстилен отпад. Инвестицијата во проектот чинеше 7,3 милиони денари, од кои Фондот за иновации и технолошки развој финансираше 70% или 5,1 милиони, а „Нетам“ 30 % или 2,2 милиони денари. Најголемиот дел од средствата, околку 50 проценти, беа инвестирани во машина за конфекционирање на материјалот.

Какви материјали поточно се произведуваат од отпадниот текстил?

Тоа се нови и корисни производи за градежната индустрија како: изолациони панели, ролни, геотекстил и други изолациони материјали кои можат да се користат и во други индустрии. За нивно производство „Нетам“ инвестираше во нова производна линија и оформено е ново одделение за собирање, рециклирање и преработка на тексилниот отпад. Покрај внатрешните ресурси, ја користевме и експертизата на Градежниот факултет при УКИМ, соработувавме со стручниот кадар и лабораториите каде се испитуваа материјалите и каде што се сертифицирани неговите изолациони квалитети. Ангажиравме и експерти и консултанти за стручно реализирање на проектот, професори, инжинери и друг високо квалификуван кадар. Целиот производствен процес е иновативен. Воведена е нова методологија за рециклирање и преработка, што доведе до иновација и на технолошкиот процес и на производствена линија, димензионирана според количеството на текстилен отпад што се создава во земјава.

Колкави количини отпад од текстил на овој начин се спречуваат да заминат на депонија?

Капацитетот на линијата е околу 500 килограми на ден, а месечно, во сегашните услови на корона криза се обработуваат околу два тона.

Во Македонија годишно се продуцира околу 16.599 тони текстилен отпад, од кој една третина е погоден за прерaботка со иновативната технологија, или во просек околу 40 тони годишно. Засега кај нас не се акумулира друг текстилен отпад за да размислуваме и за негова обработка.

Кои се текстилни материјали можат да се рециклираат и обработат преку вашата иновативна технологија?

Не ги земаме во предвид продуктите од конфекциската индустрија од причина што тоа е разнороден хемиски и механички материјал, а производителите немаат волја за негово сортирање. Отпадот што се собира од текстилните фабрики, кои сакаат да го предадат за рециклирање, се складира во „Нетам“ и се сепарира според техно- хемиските својства. Во моментов постојано соработуваме со три и повремено со триесетина компании. Суровината се обработува до структура – влакно кое со понатамошна термичко- хемиска обработка се преработува во ролна. Во оваа фаза и со достапната опрема може да се преработи само дел од текстилниот отпад чија хемиска структура одговара на процесот на производство, што во основа е секој текстилен отпад кој се базира на политеилен.

Сподели!
  •  
  •  

НАЈПОПУЛАРНИ

Сподели!
  •  
  •