„Мудро без хартија“ – кампања на НЛБ Банка за промоција на деловно работење без хартија

- Advertisement -

Следејќи ја својата стратегија за управување со животната средина и одржлив развој, НЛБ Банка започна кампања под слоганот „Мудро без хартија’ која има за цел да информира и едуцира, но и да ја зголеми свесноста за важноста од зачувување на природата, разумно искористување на природните ресурси и минимизирање на влијанието кое економските чинители го имаат врз животната средина.

Кампањата „Мудро без хартија“, која се реализира на ниво на НЛБ Групацијата, се однесува за сите вработени во Банката, но и за клиентите и целата јавност, нагласувајќи ги заложбите на НЛБ Банка за користење на што помалку хартија во работењето.

- Advertisement -

„Ние во НЛБ Банка сме посветени на деловно работење без хартија. Во 2022 сакаме да ја намалиме потрошувачката на хартија во нашата Банка за 20%. Со остварувањето на оваа цел ќе успееме да сочуваме повеќе од 100 дрва, затоа што сепак, колку што е важно садењето нови дрва, исто толку е важно да ги сочуваме постоечките. Времето на дигитализација во кое живееме и работиме ни ја овозможува привилегијата значително да го намалиме искористувањето на овој природен ресурс и со оваа и низа други ‘зелени иницијативи’ да бидеме импулс на промени кои придонесуваат кон одржлив економски, еколошки и општествен развој“, истакнуваат од НЛБ Банка.

Се претпоставува дека околу 40% од сите исечени дрва во светот се користат за правење хартија, што е факт кој загрижува, особено ако се има предвид дека станува збор за хартија за краткотрајна употреба. Иако некои земји немаат проблеми со шумскиот фонд, сепак климатските промени не познаваат национални граници. Преку одговорно локално делување, сите заедно даваме придонес кон заложбите на глобално ниво за справување со предизвиците на модерниот свет: климатските промени, загадувањето на воздухот, заштита на животната средина и биодиверзитетот, како и одржливоста на нашата планета.

Сподели!
- Advertisement -