Пенов: Неопходна е дигитализација на општините затоа што граѓанинот сака пристапни, брзи и транспарентни услуги

- Advertisement -

Во услови на децентрализација, во услови кога општините се надлежни за испорака на многу важни услуги за граѓаните процесот на дигитализација треба да се одвива паралелно на централно и на локално ниво, затоа што граѓанинот во основа не го интересира кој ја дава услугата, туку колку лесно и брзо може да ја обезбеди, рече министерот за локална самоуправа Ристо Пенов на денешната тркалезна маса „Дигитална трансформација на општините: предизвици и можности“, во рамки на Програмата за развој на Обединетите нации – УНДП.

- Advertisement -

Дигитализацијата како глобален феномен е предизвик и за јавниот и за бизнис секторот и за граѓаните. Како држава немаме друг избор освен да се вклопиме во глобалните текови за да можеме да бидеме конкурентни и во комуникација со технолошки развиениот свет“, додаде тој.

Јавниот сектор поспоро се прилагодува на промените затоа што тие се условени од внатрешната подготвеност и доволност на технички и човечки ресурси, но и од подготвеноста на граѓаните да ги прифатат новите услови и да ги користат новите дигитални алатки, заклучи тој.

- Advertisement -

„Сега сме во фаза кога ни е потребен посистемски приод и наместо општина по општина да го примениме пристапот услуга по услуга. На тој начин услугата е воедначена во сите општини, а трошоците за нејзино обезбедување можат да ги споделат сите општини преку набавка на заедничка опрема. Покрај ефикасноста, целта на дигитализацијата на услугите е да се намали просторот за корупција а да се зголеми таранспарентноста и отчетноста“, рече тој.

Според Пенов здравствената криза низ која поминавме само ја потврди потребата од дигитализација на услугите.

- Advertisement -

Праксата покажа дека општините кои што се чекор понапред од другите, на овој начин обезбедија поголема наплата и на даноците и на сметките за комунални услуги. Во иднина овој начин на обезбедување на услугите треба да биде примарен, а шалтерот само алтернатива, истакна Пенов.

„Невоедначеностa на општините во однос на човечки, финансиски и технички ресурси, потребата од стандардизирање на обрасците и на процесите, укажува дека само преку системски приод, со координација на надлежните министерства, на Министерството за информатичко општество и администрација како надлежно, во тесна соработка со Министерството за локална самоуправа, со ЗЕЛС и со општините, може сериозно да се влезе во процес на дигитализација.“

Во овој процес важна е и поддршката од донаторската заедница-експертска и финансиска како и користење на средства од ИПА инструментот на ЕУ.

Сподели!
- Advertisement -