Томас Снор oд А1 Дигитал: Mакедонија напредува во зајакнувањето на својата сајбер-безбедност

- Advertisement -

Iнтервју: г-дин Томас Снор oд А1 Дигитал кој минатата недела учествуваше на A1SecuriThink – конференција за сајбер безбедност во Скопје. Тоа беше повод за ова интервју со г-н Снор

Новинар- Верица Јорданова

Господине Снор, доаѓате од А1 Дигитал, дел од Групацијата А1 Телеком Австрија. Сајбер безбедноста не се само клучни зборови, туку и реалност во која живееме. Која е важноста компаниите да бидат свесни за сајбер безбедноста?

Давањето приоритет на сајбер безбедноста е од суштинско значење за компаниите да ги заштитат чувствителните податоци, да обезбедат континуитет на бизнисот, да ја задржат својата репутација, да се усогласат со законските и регулаторните барања, да ги минимизираат финансиските загуби и да стекнат конкурентска предност. Со тоа што ќе останат свесни и ќе инвестираат во мерките за сајбер безбедност, бизнисите можат да ги заштитат своите средства и да градат доверба со клиентите и засегнатите страни

Можете ли да ни дадете преглед на пазарот на кој А1 Дигитал ги нуди своите производи?

- Advertisement -

A1 Дигитал делува како централна производна куќа за безбедносни решенија во рамките на A1 Telco Footprint. Ова ги вклучува земјите Австрија, Србија, Словенија, Македонија, Бугарија и Хрватска. Покрај тоа, ги нудиме нашите решенија и во Германија и Швајцарија.

Колку производи поврзани со сајбер безбедноста се достапни во портфолиото на вашата компанија, како тие всушност функционираат и како тоа ги поддржува компаниите во нивните бизниси?

Тешко е да се каже колку производи нудиме на сите пазари, бидејќи има различни варијации. Нашата цел е да понудиме сеопфатно безбедносно портфолио во сите земји, кое ги штити компаниите од различни закани. Важен аспект на сајбер безбедноста е разбирањето на критичните системи и податоци на една компанија и нивна конкретна заштита. Ги советуваме компаниите во областа на безбедноста на информациите и помагаме во дефинирањето на соодветната безбедносна архитектура. Врз основа на ова, можеме да ги имплементираме соодветните решенија и, доколку е потребно, да ги спроведеме за нашите клиенти. Исто така, важно е рано да се откријат нападите за да се иницираат соодветни контрамерки.

- Advertisement -


Имајќи предвид дека има многу други даватели на облак услуги на располагање, можете ли да ни ги кажете придобивките и разликите во споредба со производите на A1 Дигитал? Дали се достапни на македонскиот пазар?

Во споредба со вообичаените хиперскалери, сигурно би рекол приватност и суверенитет на податоците. Cloud Exosclae на A1 Дигитал е предмет на строги закони за заштита на податоците, како што е Општата регулатива за заштита на податоците (GDPR). Ова осигурува дека со податоците на клиентите се постапува во согласност со строгите стандарди за приватност и го намалува ризикот од неусогласеност и поврзаните казни.

- Advertisement -

Што најчесто бараат компаниите кај производ за сајбер безбедност?

Компаниите обично бараат производи за сајбер безбедност кои се ефективни, прифатливи за корисниците, скалабилни и лесно се интегрираат со постоечките системи.

Но, интересно е и да се разберат критериумите според кои се донесуваат одлуки за безбедносни решенија. Ова започнува со носителот на одлуки. Ако некој долго време работел во областа на инфраструктурата, фокусот најверојатно ќе биде на инфраструктурата, како што се заштитните ѕидови. Поранешните развивачи на софтвер, од друга страна, веројатно ќе се фокусираат на безбедноста на апликациите. Затоа, важно е да се најде методологија за селекција која овозможува независни одлуки. Какви закани постојат, што ми е потребно за да се спротивставам на овие закани и која технологија е потребна за оваа намена?


Кој е најпредизвикувачкиот проект на кој сте работеле досега?

Да бидам искрен, тоа е тековниот проект во А1. Започнавме проект помеѓу земјите за време на првиот локдаун во 2020 година за да го централизираме развојот на безбедносните производи за сите земји. Сите состаноци се одвиваа преку видео конференција, што секако не ја поедностави соработката. Затоа, избравме многу агилен метод на работа користејќи ја SAFe рамката, што ни помогна многу во донесувањето заеднички транспарентни одлуки и оптимално искористување на расположливите ресурси. Меѓутоа, сега е полесно, бидејќи повторно се можни лични средби. Многу сум горд на целиот проектен тим во А1, бидејќи развивме многу одлични производи за многу кратко време. Во моментов, работиме на развој на A1 Security Stack, кој на нашите клиенти ќе им понуди модуларен безбедносен штит во иднина.

Дали сте имале досегашна соработка со македонските бизниси и каде мислите дека оди македонскиот пазар кога станува збор за решенија за дигитализација и користење на безбедносни производи?

Бидејќи работам со моите колеги од А1 Македонија, имам впечаток дека македонскиот безбедносен пазар се развива како што растат дигиталната инфраструктура и економијата на земјата. Иако не е толку зрела како некои западни пазари, Македонија напредува во зајакнувањето на својата сајбер-безбедност преку различни напори на владата и компаниите како А1.

Сподели!
- Advertisement -