Startup Marketplace e “бутик” каде стартапите ќе ги покажат своите производи или услуги, ќе бараат финансии и нови клиенти!

- Advertisement -

Александар Целески е извршен директор на DUEL Consulting, консултантска компанија која нуди цел сет на услуги за развој на еден бизнис, со специјализација во делот на менаџмент, маркетинг и финансии. Преку професионалната соработка со партнерските мрежи кои DUEL Consulting ги изгради во изминатиов период, компанијата нуди и сеопфатни услуги од делот на право, сметководство, ревизија, човечки ресурси, специјализиран маркетинг услуги, односи со јавност, а во голема мерка има фокус на поддршка и развој на стартап компании.

Во таа насока е и неодамнешната промоција на Startup Marketplace, платформа за

- Advertisement -

Разговараше – Верица Јорданова

За почеток, што е Startup Marketplace и кој стои зад оваа најнова домашна платформа за стартап компании? 

- Advertisement -

Поттикнати од континуираниот проблем од недостаток од финансиски средства за реализирање на иновативните идеи во рана фаза на развој, нивно потврдување на пазарот како и соодветна едукативна поддршка согласно потребите, го оформивме Startup Marketplace. Наједноставно, Startup Marketplace претендира да се изгради во Стартап “бутик” каде поддржувачите и ентузијастите за нови и иновативни продукти ќе можат ја обезбедат уникатен производ или услуга, додека компаниите, финансирање на својот продукт по принциот pay as you go, создавајќи нов концепт на crowdsourcing.

Startup Marketplace е платформа или екосистем дизајниран да ги поврзе стартапите со различни засегнати страни како што се инвеститори, клиенти, ментори и други ресурси. Служи како центар за стартапите да ги покажат своите производи или услуги, да бараат финансии, да добијат валидација и да пристапат до поддршката што им е потребна за да растат и да успеат. Употребата на вештачка интелигенција во Startup Marketplace може да ја подобри неговата функционалност преку обезбедување персонализирани препораки, аналитика на податоци и автоматизација на различни процеси.

- Advertisement -

Засега Startup Marketplace е поддржан од консултантската компанија ДУЕЛ Консалтинг, потоа од повеќе национални финансиски институции, додека пак меѓународната поддршка се гради преку соработка со WBAF, World Chicago и Македонско-Американска Алумни Асоцијација.

Кој беше клучниот мотив за негово креирање и кој ќе има најголем бенефит? 

Нашето долгогошно искуство и истражување покажа дека повеќе од половина или скоро 55% од стартапите се основани од претприемачи кои немаат искуство во менаџмент и само една третина имаат одредено искуство во маркетингот и продажбата. Овие недостатоци во животниот циклус на стартапите значат неефикасна распределба на ресурсите во текот на почетните и клучните 6-12 месеци од отпочнување на проектот. Покрај ова, инвеститорите секогаш бараат вистински доказ дека стартапот ќе има потенцијал за спроведување на идејата и самиот развој и тие сакаат да ја докажат т.н. “тракција” што значи потврдување на потенцијалот за продажбата и клиентскиот сегмент уште во фазата на развој. 

Клучниот мотив за создавање на Startup Marketplace е да се поттикнат иновациите и да се поддржи растот на стартапите. Главните корисници вклучуваат:

Стартапи: Тие можат да пристапат до финансирање, валидација и клиенти.

Инвеститори: Тие можат да откријат и инвестираат во перспективни стартапи.

Потрошувачи: Тие можат да пристапат до иновативни производи и услуги.

Ментори и советници: Тие можат да понудат насоки и експертиза на стартапи.

Oбјаснете ни поконкретно каков тип на услуги нудите? 

Клиентите ќе имаат посебна можност да користат производи или услуги по повластен цени и попусти и да обезбедат квалитетни повратни информации или насоки за одржливост и понатамошно подобрување на производите/услугите.

Start-Up Market Place е уникатен систем кој на хибриден начин ги поврзува инвеститорите со рано развиени и иновативни производи и услуги кои ги нудат стартапите. Овој хибриден пристап кон специјализирани сегменти на платформата ќе понуди простор за постојана видливост на самиот проект, но и поттикнување на концепт на соработка наместо конкуренција, понудувајќи им на самите стартапи да си разменуваат услуги и производи.и вмежувајќи ги помеѓу себе.

Start-Up Market Place претсавува прва мултифункционална “врата” за секој стартап проект, која ќе обезбеди соодветна подготвка пред да се започне сериозна фаза на наоѓање инвеститор. Крајната вредност е валидацијата на производот или услугата што ги креира стартапот и со тоа докажува дека тие неговиот продукт е “соодветен на пазарот”, докажувајќи дека тие го создале и оствариле т.н. тракција и докажување на постоечката база на клиенти која во очите на инвеститорот ќе обезбеди доверба и потврда.Овие фактори драстично го менуваат имиџот на стартапот и со тоа придонесуваат истиот да има значително подобра моќ на преговарање кога се појавува пред било кој инвеститор.

Startup Marketplace може да понуди низа услуги, вклучувајќи:

Усогласување: Поврзување на стартапи со инвеститори, клиенти и ментори.

Финансирање: Олеснување на прибирање средства преку групно финансирање, ризичен капитал или инвеститори ангели.

Изложба на производи: Дозволување на стартапите да ги прикажуваат своите производи или услуги.

Анализа: Обезбедување увиди и препораки засновани на податоци.

Вмрежување: Создавање заедница за споделување на знаење и соработка.

Како ја оценувате моменталната состојба на стартап сцената во земјава? Во кој правец се движи? Кои се најголемите ограничувања и предизвици со кои се соочуваат домапните стартапи? 

Во сегашниот момент на екстремно забрзано темпо на промени и предизвици во било кој домен, и покрај сериозниот напредок во последните години, стартап сцената главно се соочува со несоодветно поклопување на развојот и валидацијата на проекот на пазарот и обезбебедувањето на потребните финансиски средства во вистинско време. Истовремено, наша оценка е дека предолгиот процес во оценката на проектите за потребните средства ја забавува имплементацијата, креира несигурност во спроведувањето на проектите.

Интитуционална поддршка постои, но истата не е пропратена со учество на различни форми на инвеститори за различните фази на развојот на стартап проектот. Се уште не можеме да видиме познајачна појава на ангел инвеститори, компании за ризичен или venture капитал, а со тоа и нецелосно комплетиран стартап екосистем. Едукативна поддршка постои, но истата е фокусирана пред се преку акцелераторски програми кои долго траат и истите повремено не соодветствуваат со потребите на стартап проектите.

Воедно, мора да напоменам дека исклучително важно е да се релаксира законската рамка за чинителите на екосисметот – закон за стартап основаните “млади“ компании, поедноставување на даночните импликации кон овие компании низ законски и подзаконски рамки, и решение со законски и подзаконски рамки за инвеститорите во овие компании.

Kако вие може да им помогнете? 

Startup Marketplace токму се адресира како платформа на мултифункциона поддршка, едноставна, сеопфатна, ориентирана на директна соработка на клучните улоги, клиентот, инвеститорот и стартапот и ефикасно и брзо обебедување на финансиски средства за реализација истиот. Во текот на траењето на секоја објава на проектот на платформата, стартапот е консултиран и помогнат во континуитет со знаења и информации околу подобрување на презентацијата на продуктот или пак во други сегменти од тимот на експерти, партнери на платформата.

Startup Marketplace е иновативна платформа дизајнирана да ја олесни валидацијата и финансирањето во рана фаза на компаниите во развој и нивните производи. Овој екосистем служи како клучен мост помеѓу претприемачите со револуционерни идеи и инвеститорите кои бараат ветувачки можности. Еве кратко резиме за тоа како функционира овој пазар:

  • Валидација на производи во рана фаза:

Стартапите можат да го користат пазарот за да ги покажат своите иновативни производи или концепти во почетните фази. Ова им овозможува да добијат вредни повратни информации од разновидна заедница на експерти, потенцијални клиенти и професионалци од индустријата. Овој процес на валидација им помага на стартапите да ги усовршат своите идеи, да идентификуваат потенцијално одговарање на пазарот и да ги подобрат своите производи.

  • Пристап до мрежа на експерти:

Startup Marketplace им овозможува на стартапите пристап до мрежа на искусни ментори, советници и специјалисти во индустријата. Овие експерти нудат насоки, го споделуваат своето знаење и обезбедуваат вредни сознанија за да им помогнат на стартапите да се движат низ предизвиците на претприемништвото и да ги усовршат своите стратегии.

  • Иновативни можности за финансирање:

Стартапите исто така можат да го искористат пазарот за да се поврзат со различни типови на инвеститори, вклучително и ризични капиталисти, инвеститори ангели и платформи за групно финансирање. Овие можности за финансирање се приспособени на специфичните потреби и фаза на раст на секој стартап, овозможувајќи им да го обезбедат капиталот потребен за развој, зголемување и влез на пазарот.

  • Различни опции за финансирање:

Startup Marketplace им нуди на стартапите низа опции за финансирање надвор од традиционалните инвестиции. Ова вклучува грантови, заеми, капитални инвестиции, договори за споделување приходи и стратешки партнерства. Оваа разновидност во изворите на финансирање им овозможува на стартапите да изберат модел на финансирање што најдобро се усогласува со нивните деловни цели.

  • Заедница и соработка:

Стартапите можат да се вклучат во енергична претприемничка заедница на пазарот. Ова поттикнува соработка, споделување знаење и потенцијални партнерства со други стартапи, играчи во индустријата и засегнати страни во екосистемот. Колаборативните напори може да доведат до забрзување на иновациите и стратегии за влез на пазарот.

  • Пазарна интелигенција: Startup Marketplace обезбедува пристап до истражување на пазарот, трендови во индустријата и конкурентна анализа, охрабрувајќи ги стартапите со основни податоци да донесат информирани одлуки за нивниот развој на производи и позиционирање на пазарот.

Startup Marketplace служи како динамичен екосистем каде компаниите во рана фаза можат да ги потврдат своите производи, да пристапат до мрежа на експерти и да обезбедат иновативни опции за финансирање. Оваа платформа не само што им помага на стартапите да ги усовршат своите концепти, туку и го забрзува нивниот потенцијал за раст преку поврзување со ресурсите и поддршката потребни за да напредуваат во конкурентниот бизнис пејзаж.

За да се подобрат способностите и ефикасноста на Startup Marketplace во олеснувањето на валидацијата на производите и иновативното финансирање, често се интегрираат напредни технологии за вештачка интелигенција (ВИ). Еве подетален опис за тоа како се користи вештачката интелигенција во овој контекст:

1. Создавање совпаѓања со помош на вештачка интелигенција:

Startup Marketplace користи алгоритми за вештачка интелигенција за да ги усогласи стартапите со потенцијалните инвеститори, ментори, советници и соработници врз основа на компатибилноста, фокусот на индустријата и деловните потреби.

Моделите за машинско учење ги анализираат профилите и преференциите на стартапите и инвеститорите, создавајќи персонализирани препораки за заемно корисни врски.

2. Предвидлива анализа:

Алатките за предвидлива аналитика управувани од вештачка интелигенција им помагаат на стартапите да го проценат нивниот пазарен потенцијал и да проектираат траектории за раст. Овие алатки користат историски податоци и трендови на пазарот за да направат предвидувања засновани на податоци за идните перформанси на стартапот.

Инвеститорите, исто така, можат да користат модели за предвидување базирани на вештачка интелигенција за да го проценат потенцијалниот поврат на инвестицијата (ROI) од финансирањето на одреден стартап.

3. Обработка на природен јазик (НЛП):

NLP алгоритмите се користат за анализа на чувствата на содржината генерирана од корисниците и повратни информации за профилите за стартување. Ова им помага на стартапите да ја проценат перцепцијата на јавноста и да ги идентификуваат областите за подобрување.

Чет-ботови напојувани од NLP им помагаат на стартапите и инвеститорите со прашања, поддршка и пребарување на информации на пазарот, подобрувајќи го корисничкото искуство.

4. Проценка на ризик:

Моделите за проценка на ризикот управувани од вештачка интелигенција ја проценуваат финансиската стабилност и потенцијалните ризици поврзани со инвестирањето во стартапи. Ова им помага на инвеститорите да донесуваат информирани одлуки и да ги ублажат потенцијалните финансиски загуби.

Стартапите исто така можат да користат вештачка интелигенција за да ја проценат финансиската исплатливост на различни опции за финансирање достапни на пазарот.

5. Автоматизација на административни задачи:

Автоматизацијата управувана од вештачка интелигенција ги рационализира административните задачи како што се верификација на документи, управување со договори и обработка на трансакции. Ова го намалува административното оптоварување на стартапите и инвеститорите, овозможувајќи им да се фокусираат на стратешките активности.

6. Персонализирани увиди и препораки:

Алгоритмите за вештачка интелигенција ги анализираат податоците од профилите на стартап компании, портфолија на инвеститори и трендови во индустријата за да обезбедат персонализирани увиди и препораки за двете страни. За стартапите, ова може да вклучи совети за оптимизирање на нивниот терен; за инвеститорите, може да вклучи приспособени можности за инвестирање.

7. Откривање измама и безбедност:

Системите за откривање измами базирани на вештачка интелигенција ги следат трансакциите и однесувањето на корисниците за да ги идентификуваат и спречат измамните активности на пазарот. Ова ја подобрува безбедноста и доверливоста на платформата.

8. Анализа на податоци за пазарни трендови:

Алатките за анализа на податоци напојувани со вештачка интелигенција ги следат и анализираат трендовите на пазарот, помагајќи им на стартапите и инвеститорите да донесуваат одлуки информирани за податоци. Ова може да вклучува идентификација на новите индустрии, пазарни празнини и конкурентна интелигенција.

9. Генерирање на природен јазик (NLG):

Технологијата NLG може да се користи за автоматско генерирање на извештаи и резимеа на терените за стартување, финансиски податоци и истражување на пазарот. Ова помага за побрзо донесување одлуки за инвеститорите.

Со интегрирање на вештачката интелигенција во Startup Marketplace, засегнатите страни можат да имаат корист од зголемената ефикасност, донесувањето одлуки засновани на податоци, подобреното усогласување и зголемената безбедност. Овие карактеристики управувани од вештачката интелигенција придонесуваат за подинамичен и поодговорен екосистем, што на крајот им помага на стартапите да ги потврдат своите производи и да пристапат поефективно до иновативното финансирање.

Што понатаму? 

По иницијалната фаза на развојот на платформата, согласно трендовите, продололжуваме со промоција на платформата во земјите на регионот а со тоа и поширок пазар за нашите стартапи, имплементација на софистициран систем на вмрежување на сите учесници преку користење на алгоритми на машинско учење и AI, како и различни AI алатки кои ќе овозможат зголемената едукативна функцина и продажна ефикасност. 

Следните чекори за Startup Marketplace би можеле да вклучат континуирано подобрување и проширување на услугите, собирање повратни информации од корисниците за подобрување на платформата и останување во тек со развојот на потребите на стартапите и екосистемот.

Проширувањето на мрежата на инвеститори, клиенти и ментори исто така може да биде приоритет.

Создавањето и одржувањето на успешен Startup Marketplace бара длабоко разбирање на стартап екосистемот, посветеност да се обезбеди вредност за сите засегнати страни и способност да се прилагодат на променливата динамика во претприемачкиот пејзаж. Редовното оценување и прилагодувањето се клучни за неговиот долгорочен успех.

Startup Marketplace со вештачка интелигенција може да се создаде со изградба на платформа која ги користи технологиите за вештачка интелигенција, како што е обработката на природни јазици (NLP) за усогласување на стартапите со инвеститорите или клиентите, машинско учење за предвидување кои стартапи најверојатно ќе успеат и аналитика на податоци за обезбедување увид и препораки.

Сподели!
- Advertisement -