Родовата рамноправност започнува со финансиска независност: Зошто ви е потребен пакетот за жени на Халкбанк?

- Advertisement -

Финансиската независност е навистина критичен аспект за промовирање на родовата еднаквост. Кога поединците, без разлика на нивниот пол, имаат средства да се издржуваат економски, тоа може да доведе до поголемо зајакнување и еднаквост. За да се постигне поголема родова еднаквост, општествата треба да работат на создавање средина во која сите поединци имаат можност да постигнат финансиска независност. Ова вклучува решавање на прашањата како што се разликите во платите засновани на полот, промовирање на еднаков пристап до образование и можности за вработување и оспорување на традиционалните родови улоги и стереотипи кои може да ги ограничат економските перспективи.

Една од клучните причини зошто финансиската самостојност е важна за родовата еднаквост е што им овозможува на поединците да донесуваат свои финансиски одлуки, кои може да вклучуваат инвестирање, штедење и трошење според нивните потреби и цели. Финансиската независност може да помогне и да се елиминира родовата дискриминација на работното место, бидејќи поединците се оценуваат врз основа на нивните вештини и способности, а не според нивниот пол. Покрај тоа, овој тип самостојност ја намалува и зависноста на поединците од другите за финансиска поддршка. Ова може да ги спречи да бидат заробени во ситуации каде што можеби ќе треба да толерираат злоупотреба или нееднаков третман поради нивната финансиска ранливост.

- Advertisement -

И жените претприемачи прават исклучителни чекори во деловниот свет, рушејќи ги бариерите и преобликувајќи ги индустриите. Сепак, женското претприемништо на глобално ниво сè уште се соочува со многу пречки. Токму затоа, неопходно е посветување посебно внимание на поддршка на жените кои сакаат да развијат сопствен бизнис и креирање соодветни пакети на производи за поддршка на иновативните идеи на жените кои сакаат да се испробаат како претприемачи. 

Халкбанк креираше пакет на производи за жени претприемачи со кој досега поддржа многу идеи и добар дел од нив се развија во успешни бизнис приказни. Овој пакет е наменет за микро, мали и средни претпријатија каде доминантини основачи или сопственици (над 51% сопственост) се жени, односно, кога основачи се правни лица, крајниот доминантен сопственик да е жена или повеќе жени.

- Advertisement -

Пакетот за жени нуди низа погодности како можност за добивање финансиски средства за основни и обртни средства во висина до 30.000 евра со рок на отплата до 60 месеци или над 30.001 евра со рок на отплата до 120 месеци, а максималниот износ на кредитот изнесува до 500.000 евра. Пакетот овозможува фиксна годишна каматна стапка за кредитите до 12 месеци и варијабилна годишна каматна стапка за кредити над 12 месеци.

Пакетот нуди и низа други бенефиции како бесплатно водење на сметката, пониски провизии за денарски платен промет и за плаќање налози преку е-банкинг, без месечен трошок за електронско банкарство и бесплатна изработка на ЛИБ за активација, деловна Мастеркард дебитна картичка без надоместок за издавање и намален трошок за 50% на годишна членарина, потоа 30% зголемени каматни стапки за депозити за правни лица, како и еднократен попуст од 15% за каско, домаќинско и патничко осигурување.

Сподели!
- Advertisement -