Фондацијата на Универзитетот на Југоисточна Европа започна кампања за поддршка на повеќе жени во претприемништвото и иновациите!

- Advertisement -

Како дел од нашата постојана заложба за поттикнување на поинклузивно и еко-свесно претприемништво, Фондацијата на Универзитетот на Југоисточна Европа, во партнерство со организацијата Хекима со седиште во Словачка, започна кампања на социјалните медиуми на национално ниво која ја нагласува важноста од зголемување на застапеноста на жените во полето на климатски интелигентни иновации и претприемништво.

Оваа национална кампања на социјалните медиуми има за цел да ја расветли јавноста за важноста од засилување на присуството на жените во иновативната и климатски паметна економија. Целта на кампањата е да ги собере сите делови од општеството и создаде поттик за лидерите во приватниот сектор и на политичко ниво да се заинтересираат за промовирање на родовата еднаквост и инклузија. Во исто време, кампањата охрабрува повеќе жени да се вклучат во климатски интелигентно претприемништво.

- Advertisement -

Оваа кампања е дел од проект на Фондацијата УЈИЕ кој има за цел да го подобри квалитетот на животот и здравјето на луѓето од Северна Македонија преку одржлив развој на инфраструктурата, одржливо користење на природните ресурси и заштита на животната средина. Проектот придонесува за оваа цел преку зголемување на вклученоста на жените во циркуларното и климатски паметно претприемништво и иновации. Авни Арифи од Фондацијата на УЈИЕ објаснува: „Она што го прави овој проект уникатен е тоа што поврзува три важни и интерактивни области: родова еднаквост, економски развој преку иновативно претприемништво и климатски паметни решенија. Проектот ги опфатува овие области и придонесува за позитивни промени преку подигање на свеста, вклучување на приватниот сектор, градење партнерства со креаторите на политиките во јавниот сектор, пренесување на искуството на невладините организации и експерти од Словачка и програми за квалитетна поддршка. Како дел од овој проект, оваа година успешно поддржавме 19 стартапи предводени од жени преку програмата за инкубација насочена кон градење иновативни, одржливи и климатски паметни компании.

Срцето на оваа кампања и нејзините две видеа лежи во нејзиниот капацитет да се поврзе и инспирира. Се потпира на силата на привлечните приказни што одекнуваат во јавноста. Пораката на кампањата се носи во позитивен дух, посочувајќи ги придобивките од инклузијата на жената за целото општество, како и за поединецот.

- Advertisement -

Како што покажува истражувањето на фондацијата Бил и Мелинда Гејтс (2022), кога жените заработуваат и имаат контрола врз нивниот приход, оваа придонесува кон повеќекратни позитивни бранови ефекти: нивните деца имаат поголема веројатност да бидат образовани, здравјето на семејството се подобрува, нивната самодоверба се зголемува, приходите на домаќинствата се зголемуваат, а тоа, пак, ја зајакнува економијата на земјата. Истражувањето на Л. Скот (2022) од 163 земји дефинитивно го покажа потенцијалот што жените го поседуваат за да го поттикнат економскиот просперитет. Додека мажите постојано ја формираат основната работна сила на глобално ниво, да се биде речиси универзално вработен, нивниот потенцијал за дополнителен раст поттикнат од работната сила е ограничен. Тоа е затоа што нивното вработување и претприемништво се веќе на својот врв. Спротивно на тоа, жените претставуваат често недоволно потпорен или занемарен економски ресурс. Така, зголемувањето на учеството на женската работна сила директно ја поттикнува економската експанзија. Важно е да се напомене дека податоците уверуваат дека овој пораст на вработеноста на жените не доведува до губење на работни места за мажите, разоткривајќи ја вообичаената заблуда.

„Економското зајакнување на жените не само што го зајакнува просперитетот на нациите, туку и негува побогата средина за сите нејзини жители. Кога жените се овластени да станат и да напредуваат како претприемачи, општествата сведочат за подобрена безбедност на храната, зголемена отпорност на заедницата и пораст на одржливи економски можности. Спротивно на тоа, во услови каде што правата и слободите на жените се задушени, целото општество го сноси товарот. Вреди да се забележи дека во најсиромашните и најранливите нации, показателите за родова еднаквост се најниски“, објаснува Ивана Улица од Хекима, словачката партнерска организација..

- Advertisement -

Жените во Северна Македонија се соочуваат со социјални проблеми кои се длабоко вкоренети во традиционалните, патријархални вредности и родовите улоги во семејството и општеството. Овие пречките го ограничуваат нивното целосно економско учество, вклучително и деловна сопственост или заземање раководни и високи позиции во компаниите. Учеството на жените во одлучувањето и креирањето политики во јавниот сектор е уште помало.

Бидејќи Северна Македонија се стреми кон интеграција во ЕУ, императив е да се извлече мотивација од фактот дека жените поседуваат 36% од бизнисите во ЕУ, наспроти 29,4% во Северна Македонија (The World Bank Enterprise Survey about North Macedonia, 2019). Ова не е само статистика; тоа е сведоштво за неискористениот потенцијал на жените во Северна Македонија. Искористувањето на овој потенцијал може да биде катализатор за значителна општествена и економска трансформација, правејќи ја родовата еднаквост не само идеал, туку суштинска цел за иднината на нацијата.

Згора на тоа, студиите укажуваат на тоа компаниите со разновидно раководство, особено оние предводени од жени, се повеќе склони да усвојат одржливи практики. Истражувањето на Global Compact на ОН (2022) покажа дека жените имаат поголема веројатност да ја гледаат одржливоста како деловна можност и да усвојат еколошки практики, при што 57% од анкетираните жени изјавиле дека одржливоста е клучен двигател за нивните бизниси, во споредба со 43 % од мажите. Извештајот од Фондацијата Елен Мекартур (2022) покажа дека бизнисите предводени од жени имаат поголема веројатност да имаат кружен бизнис модел, при што 33% од таквите бизниси ги водат жени во споредба со само 20% од бизнисите со линеарен модел.

Сепак, не е сè до бројките. Поширокиот наратив е општествената трансформација што се случува кога жените се вклучени во претприемништвото бидејќи нивната вклученост ветува не само просперитетна економија, туку и одржлива иднина за сите.

Додека чекориме напред во оваа клучна иницијатива, ги покануваме компаниите да преземат активна улога во кампањата. Преку прикажување на нивната посветеност за родова еднаквост, нудење менторство и обезбедување ресурси, бизнисите можат да играат трансформативна улога во напредокот на Северна Македонија. Дополнително, ги повикуваме компаниите и поединците да ги споделат нашите видеа од кампањата на социјалните медиуми користејќи го хаштагот #EmpowerHerEmpowerOurCountry. Ајде да ја искористиме моќта на дигиталниот ангажман за да ја засилиме оваа кауза и да поттикнеме влијателни промени низ целата нација.

Партнер:

Оваа кампања се спроведува како дел од активностите на проектот насловен Вклучување на жени од обесправени групи во климатско-интелигентно претприемништво и иновации поддржан од SlovakAid (SAMRS/2022/ZB/1/6). Перспективите и мислењата пренесени во оваа кампања не мора да ги одразуваат ставовите или верувањата на донаторот.

Сподели!
- Advertisement -