Ангелоски oд ССК ја претстави визијата за зелена транзиција на панел во ЕУ парламентот во Брисел

- Advertisement -

На 30 и 31 јануари 2024 во Брисел во Европскиот парламент Мрежата
ACRID, Мрежата за истражување, иновации и развој на здружени земји
кандидати во партнерство со Форумот K4I, организира настан -,,Подршка
на зелена и дигитална трансформација” фокусирани на истражување и
иновации ангажирајќи ги јавниот, приватниот и академскиот сектор.

Настанот ги истражува можностите на ЕУ достапни за земјите-пристапнички и кандидати со цел да ја зајакнат соработката за да ги подобрат нивните капацитети за иновации. Форумот е со фокус за
зајакнување на конкурентноста на европската заедница за истражување и
развој, особено во однос на целите на Европскиот зелен договор.
На панелот „Поддршка на двигателите на зелената и дигиталната
транзиција“ говорник e Трајан Ангелоски претседател на Сојуз на
стопански комори на Македонија.На панелот се претстави можноста и
предностите за соработка помеѓу академскaтa зедница и потребите на
индустријата,и инцијативите насочени кон развивање на квалификувана
работна сила опремена за новите трендови и технологии и можостите за
соработка со бизнис секторот.

Целта е се подобри соработката меѓу академската заедница, приватниот
сектор, јавниот сектор, надградувајќи ги вештините и градењето капацитети за зелена и дигитална транзиција преку можноста за вмрежување и идентификување на потенцијални можности за соработка на проекти за истражување и развој со препораки за политики за да се олесни ефективната соработка, зголеменото финансирање и градењето капацитети долж целиот синџир на вредност на иновациите.


Со поширока вклученост на граѓанските организации и бизнис секторот
Сојузот на стопански комори ќе делува за подобрување на градењето
капацитети, трансфер на знаење, пристап до иновативни активности за
зелена и дигитална транзиција и за побрз економски раст преку поттикнување на развојот на нови индустрии, технологии и стартапи. Се потенцираат можности за истражување и развој ,нагаласувајќи го значењето на заеднички иницијативи за истражување , развој и потенцијалот за пробивни иновации и напредок што произлегува од меѓусекторската соработка. Заедничките заложби можат да поддржат
образовни програми кои го премостуваат јазот помеѓу академското учење и индустријата и иницијативите насочени кон развивање на квалификувана
работна сила опремена за новите трендови и технологии. Дополнително искусување на она што Европа може да им го понуди на земјите кандидати и придружните земји од перспектива на различни инструменти и програми и како овие земји можат да го поддржат зелениот договор на ЕУ и новата европска агенда за иновации
“, истакна Ангелоски.

Сојузот на стопански комори интензивно работи заеднички со бизнис секторот и членките за вмрежување и идентификувaњe на потенцијални можности за соработка на проекти за истражување ,инвестиции,развоj и иновации се со цел за подобра бизнис клима за компаниите.

Сподели!
- Advertisement -