Слободата на жената лежи во нејзината финансиска независност

- Advertisement -

Финансиската независност игра клучна улога во обликувањето на слободата на жената особено во свет кој непрестано се стреми кон рамноправност. Помина времето кога при економските одлуки доминираа исклучиво традиционалните родови улоги и непобитна вистина денес е дека слободата на жената лежи во нејзината способност да го зацрта сопствениот финансиски курс.

- Advertisement -

Економската самостојност и способноста да се контролира финансиската судбина им дава моќ на жените да прават избори усогласени со нивните аспирации, што не се поврзани со општествените очекувања или ограничувања.

Сепак, женското претприемништо на глобално ниво сè уште се соочува со многу пречки. Токму затоа, неопходно е посветување посебно внимание на поддршка на жените кои сакаат да развијат сопствен бизнис и креирање соодветни пакети на производи за поддршка на иновативните идеи на жените кои сакаат да се испробаат како претприемачи.

- Advertisement -

Халкбанк креираше пакет на производи за жени претприемачи со кој досега поддржа многу идеи и добар дел од нив се развија во успешни бизнис приказни. Овој пакет е наменет за микро, мали и средни претпријатија каде доминантни основачи или сопственици (над 51% сопственост) се жени, односно, кога основачи се правни лица, крајниот доминантен сопственик да е жена или повеќе жени.

Пакетот за жени нуди низа погодности како можност за добивање финансиски средства за основни и обртни средства во висина до 30.000 евра со рок на отплата до 60 месеци или над 30.001 евра со рок на отплата до 120 месеци, а максималниот износ на кредитот изнесува до 500.000 евра. Пакетот овозможува фиксна годишна каматна стапка за кредитите до 12 месеци и варијабилна годишна каматна стапка за кредити над 12 месеци.

- Advertisement -

Пакетот нуди и низа други бенефиции како бесплатно водење на сметката, пониски провизии за денарски платен промет и за плаќање налози преку е-банкинг, без месечен трошок за електронско банкарство и бесплатна изработка на ЛИБ за активација, деловна Мастеркард дебитна картичка без надоместок за издавање и намален трошок за 50% на годишна членарина, потоа 30% зголемени каматни стапки за депозити за правни лица, како и еднократен попуст од 15% за каско, домаќинско и патничко осигурување.

Сподели!
- Advertisement -