Се намалува производството на македонски јаболки, круши, сливи и праски

- Advertisement -

Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2023 година, се регистрирани 514375 хектари обработлива површина. Кај обработливата површина намалување е забележано кај овоштарниците за 2.5 % и лозјата за 4.6 %.

Во истиот период, регистрирано е зголемување на производството кај оризот за 5.4 % и пиперките за 4.1 %. Кај останатите култури поголемо намалување е забележано кај сончогледот за 39.5 %, доматите за 23.0 %, краставиците за 34.3 % и крмната пченка за 31.7 %.

- Advertisement -

Значително намалување на производството кај овошјето е забележано кај јаболката за 51.2 %, крушите за 41.2 %, сливите за 46.1 % и праските за 50.0 %.

Сподели!
- Advertisement -