МАСИТ активно работи на подигнување на свеста за потребата од заштита на правата од индустриска сопственост во ИКТ секторот

- Advertisement -

Светскиот ден на првата од индустриска сопственост на глобално ниво се одбележува секоја година на 26 април. Македонските ИКТ компаниите јасно ја гледаат користа и големото значење токму во овој сектор, каде иновацијата и креативноста се клуч за успехот.

Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии МАСИТ, со поддршка од Швајцарската програма за зголемување на пазарната вработливост – ИМЕ, веќе активно ги спроведува проектните активности во рамки на проектот за „Подигнување на свеста за потребата од заштита на правата од индустриска сопственост и воспоставување на иницијална правна помош во комората“.

- Advertisement -

Во рамки на проектот, компаниите имаа прилика да се запознаат со суштинското значење и придобивките од спроведување на заштита на индустриската сопственост, при што краен исход е новата услуга во Комората кон компаниите членки на МАСИТ за постојана правна помош за заштита на интелектуалната и индустриската сопственост.

Со цел соодветна едукација на своите членови, на ова претходеа неколку едукативни работилници со македонски и регионални експерти во областа, како Јован Најденовски, Предраг Видаковиќ и други. Оваа иницијатива им овозможи на компаниите да се запознаат со значењето и придобивките од заштита на правата од индустриска сопственост, при што беа презентирани успешни искуства и добри практики. Во рамки на проектот, пет компании веќе поминаа низ процесот со поддршка на МАСИТ и Швајцарската Програма ИМЕ.

- Advertisement -

Поради брзото напредување на технологијата и глобализацијата, заштитата на правата од индустриска сопственост станува сè повеќе предизвикувачка. Затоа, компаниите во ИКТ секторот треба да имаат стратегии и механизми за заштита на своите интелектуални права, вклучувајќи ги патентите, заштитните знаци, авторските права и други форми на заштита. Важно е да се истакне денешниот ден, 26 април кој е посветен токму на подигнување на свеста за значењето на интелектуалната сопственост и заштитата на правата на иноваторите и креаторите.

Индустриската сопственост вклучува различни аспекти како патенти, заштитни знаци, авторски права и заштита на индустриски дизајни. Овие права им овозможуваат на иноваторите и креаторите да заштитат своите идеи, иновации и креативни дела од нелегална употреба и присвојување. Во таа насока интересно да се напомене е дека на една од едукативните работилници присуствуваа и претставници на Formula Student Macedonia – македонските студенти кои конструираат F1 болид за меѓународниот натпревар на конструктори, со цел соодветно да се информираат.

- Advertisement -

Заштитата на интелектуалните права им нуди на компаниите многу предности, вклучувајќи конкурентска предност, вредност на брендот, можност за заработка, поттикнување на иновации и сигурност на инвестициите. На овој начин не само што директно се заштитуваат компаниите, туку и се поддржува иновацијата и креативноста во ИКТ секторот, што допринесува кон позитивни ефекти врз целиот еко-систем.

МАСИТ и понатаму ќе продолжи во рамки на своите активности да ги поддржува компаниите во процесот на заштитување на нивните права, а со тоа и понатаму во својата мисија за да ги  промовира и застапува бизнис интересите на ИКТ компаниите сѐ со цел унапредување и развој на ИКТ индустријата и бизнис опкружувањето.

Сподели!
- Advertisement -