Нова студија покажа: пристапот до интернет ни го зголемува задоволството од животот

- Advertisement -

Пристапот и користењт на интернет се доследно поврзани со позитивната добросостојба на луѓето, покажа нова студија во 168 земји на на Оксфордскиот институт за интернет.Во многу делови од светот, вклучувајќи ги ЕУ и Велика Британија, загриженоста поради штетата онлајн доведе до нови закони.

Оксфордскиот институт за интернет соопшти дека некои од нивните наоди се во склад со пријавените врски меѓу употребата на социјални мрежи и симптомите на депресија меѓу младите жени. Тоа значи дека законодавците кои ги разгледуваат строгите закони треба да се базираат на податоци, а не да ги водат анегдоти.

- Advertisement -

Студијата не се занимавала посебно со социјалните медиуми, на што се фокусирани најголем дел од дебатите за безбедност на мрежите, туку има пошпирок пристап во проценката на пристапот до интернет.

Истражувачите ги анализирале податоците добиени од 2006 до 2021 година од 2 милиони поединци на возраст од 15 до 99 години ширум светот, вклучувајќи ги земјите од Латинска Америка,Азија и Африка. Откриле дека луѓето кои имале пристап до интернет или активно го користеле пријавиле пповисоко ниво на задоволство од животот и опѓтествената благосостојба .

- Advertisement -

Истражувачите проучувале осум индикатори за благосостојба, како што се задоволството од животот. сеојдневните негативни и позтивни исксуства и добросостојбата на заедницата. .

- Advertisement -

(Bizlife)

(фото: Good Fon)

Сподели!
- Advertisement -