Данска ќе прави девет вештачки острови за производство на обновлива енергија

- Advertisement -

Со цел да обезбеди повеќе обновлива енергија и помала зависност на Копенхаген од мрежата, данската влада ги најави своите планови да направи девет вештачки острови. Воедно, ова ќе биде и најголемиот и најамбициозен проект пренаменување на земјиште во Скандинавија.

Изградбата треба да почне во 2022 година. Проектот ќе го носи името Holmene (the Islets) и ќе опфати 3 милиони квадратни метри вештачко копно, а ќе биде лоциран на само 10 км од Копенхаген. Компанијата URBAN POWER од Копенхаген го дизајнираше проектот со фокус на одржливоста – од создавањето на најголемата фабрика за производство на енергија од отпад во Северна Европа до подобрување на биодиверзитетот.

- Advertisement -

Освен тоа што ќе се произведува чиста енергија без употреба на фпсилни горива, деветте вештачки острови ќе служат и како лулка за технолошки компании, како баридера против поплави и како дестинација за спорт и рекреација.

Неколку од островите и гребените нема да бидат отворени за јавноста со цел да се креира едно ќоѓе недопрена природа и да се подобри биодиверзитетот во регионот. Островите ќе се направат од 26 милиони кубни метри почва која ќе се вади од регионалните проекти за изградба на железница и другите градежни проекти.

- Advertisement -

Главниот фокус ќе биде ставен на зелени технологии. Биоотпадот и отпадните води кои ги создаваат 1,5 милиони жители од регионот ќе се процесираат во новата фабрика за производство на енергија од отпад и ќе се добива чиста вода и биогас. Заедно со турбините на ветар и другите одржливи технологии, се очекува фабриката да произведува повеќе од 300.000 MWh обновлива енергија, што е еднакво на потрошувачката на енергија на една четвртина од популацијата на Копенхаген.

Се проценува дека проектот Holmene ќе чини 425 милиони евра и ќе создаде 380 нови бизниси и 12.000 работни места.

Сподели!
- Advertisement -