ФИТР презентира иницијатива за вклучување на академската заедница во економскиот развој

- Advertisement -

Фондот за иновации и технолошки развој започнува со нова нова иницијатива за подршка и зајакнување на соработката меѓу академската заедница и индустријата. На Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип денеска се одржа првата од серијата консултативни дебати со претставници на академската фела и компаниите кои треба да бидат директни корисници на новиот инструмент. 

Целта на новите таканаречени “иновациски ваучери“ е да се поттикне соработката помеѓу претпријатијата и академските и научно-истражувачките установи во насока на спроведување иновациски активности, со што компаниите ќе ја зголемат својата конкурентност. Развојот на нови производи, процеси и услуги е во директна релација со процесот на иновација, а иновациските ваучери треба да овозможат директен финансиски поттик кој претпријатијата би го искористиле да покријат дел од трошоците за услугите кои ги нудат академските и научно-истажувачките институции.

- Advertisement -

Ректорот на Универзитетот “Гоце Делчев“ во Штип, проф. д-р Блажо Боев, ја поздрави иницијативата на Фондот.

“Ова ќе биде исклучително важна мерка со која ќе се олесни трансферот на знаење во стопанството и поактивно ќе се искористи потенцијалот на академската фела. Ние можеме да понудиме знање, а приватниот сектор сака професионалци кои ќе им донесат резултати, “ нагласи деканот Боев.

- Advertisement -

Директорот на ФИТР Јован Деспотовски појасни дека идејата за овој инструмент произлегува од барањата на академската заедница.

“Нашиот предлог концепт е она што сега го обезебедуваме како поддршка за домашните компаните, да го дополниме со нов инструмент со кој ќе се овозможи и формално вклучување на академската фела во креирањето на економскиот раст. Ова е еден таков механизам којшто постои во светот и којшто овозможува професорите, од кои и сега се дел вклучени во различни проекти кои ги реализираат компаниите финансирани од ФИТР, овој тип на ангажман да го формализираме и истиот да се реализира преку Универзитетот.“

- Advertisement -

Деспотовски најави дека иницијалниот буџет за овој инструмент е 15.000.000 денари, додека износот на одделен ваучер може да изнесува највеќе 500.000 (петстотини илјади) денари.Иновациските ваучери можат да ги користат сите микро, мали и средни домашни компании за ангажирање односно користење на услуги од универзитетите и научно истражувачките установи од јавен карактер. Со ваучерот ќе се покрие до 80% (осумдесет проценти) од вкупните трошоци за услугата, додека останатиот дел ќе биде сопствено учество на компаниите.

Инаку во наредниот период ќе следат вакви консултативни дебати и во другите универзитетски центри. Целта е да се слушнат аргументите и предлозите на оние кои би биле директни корисници на овој нов инструмент. Предлозите и мислењата од академската и бизнис заедницата ќе бидат интегрирани во финалната верзија на предлог инструментот, што ќе и биде доставен до Владата на согласност. Се очекува целиот процес да се заокружи до крајот на годинава, по што новиот јавен повик за Иновациски ваучери би се објавил на почетокот од 2020 година.

Сподели!
- Advertisement -