КАБТЕЛ носител на делот за кибербезбедност и безжични мрежи на 3-тиот министерски совет на ОБСЕ

- Advertisement -

КАБТЕЛ, во соработка со А1 Македонија, кој обезбеди интернет конекција, беше носител на делот за кибербезбедност и безжични мрежи на 30 -тиот министерски совет на Организацијата за безбедност и соработка во Европа – ОБСЕ, на кој учествува околу 1000 делегати од 57 земји членки на Организацијата и земји партнери, како и околу 300 новинари од целиот свет, кој се одржа во Скопје на 29, и  30 Ноември годинава, а во рамките на претседавањето на Република Северна Македонија со ОБСЕ.

- Advertisement -

КАБТЕЛ имплементираше custom-made решениe за кибербезбедност и WiFi покриеност, флексибилна и приспособлива инфраструктура врз основа на специфичните потреби и барања на конференцијата на ОБСЕ, решенија кои лесно можеа да се приспособат на растечките потреби на конференцијата, како што се зголемен број учесници или уреди.

Со имлементацијата на кибербезбедносни решенија (firewall), како и решението за WiFi за конференција на ОБСЕ, КАБТЕЛ ја гарантираше безбедноста на конференцијата, заштита на чувствителните податоци од неовластен пристап, доверливоста и интегритетот на информациите на конференцијата.

- Advertisement -

Заштитните ѕидови играат и клучна улога во спречувањето и спречување на разни кибер – закани, како што се малициозен софтвер, откупни и фишинг напади, кои би можеле да ја компромитираат дигиталната инфраструктура на конференцијата. Мрежниот сообраќај беше следен непрекинато и од сертифицирани кибербезбедносни ИКТ инженери, во однос на аномалии и потенцијални безбедносни прекршувања, овозможувајќи навремено откривање и одговор на потенцијални безбедносни инциденти. Со имплементирање на силните мерки за кибербезбедност, се минимализираа ризиците од сајбер напади, кои би можеле да ја нарушат конференцијата или да ги компромитираат чувствителните информации. Решението за безбеденост на дигиталната инфраструктура на конференцијата беше усогласено со најдобрите практики и безбедносни стандарди поставени од организации од рангот на ОБСЕ, демонстрирајќи ја посветеноста и позитивната репутација на конференцијата и нејзините организатори.

Имплементираното WiFi решение од последната генерација, со високи перформанси, овозможи поврзување со голема брзина и ниска латентност, поддржувајќи ја комуникацијата во реално време,  со беспрекорната размена на информации и соработка на учесниците, со континуиран пристап до потребните ресурси, онлајн алатки и комплетна координација на активностите за попродуктивна конференција.

- Advertisement -

Севкупно, со обезбедување на заштитни ѕидови за сајбер безбедност и решение за безжична мрежа, КАБТЕЛ одигра витална улога во создавањето безбедна, ефикасна и доверлива дигитална средина за конференцијата на ОБСЕ, што на крајот придонесе за успехот на настанот.

Сподели!
- Advertisement -