Шведски град се грее на енергија добиена од компјутерски сервери

- Advertisement -

Со оглед на тоа дека ИКТ секторот со години троши по 10% од вкупната светска електрична енергија, а еден податочен центар може да потроши повече електрична енергија отколку еден град со средна големина, јасно е дека има многу прилики кои може дополнително да се искористат.

Во градот Фалун одлучија да бидат климатски позитивни и договорија греење на дата центри. Поточно, дата центарот EcoDataCenter ја рециклира отпадната топлина која настанува со работата на серверите и други уреди во центаро и се испраќа во системот за греење на градот и така се загреваат зградите. Од друга страна, вишокот пареа која настанува во локалната електрана ќе се користи за ладење на дата центарот во текот на летото.

- Advertisement -

Со оглед на тоа дека ИКТ секторот троши до 10% од светската електрична енергија, а еден дата центар може да потроши повеќе енергија од град со средна големина, јасно е дека има многу прилики кои можат дополнително да се искористат.

„Мора да го смениме начинот на размислување при дизајнирањето на дата центрите имајќи ја на ум нивната одржливост и енергетската ефикасност. Но, треба да се инвестираат заеднички напори за енергетската ефикасност да биде делотворна, па затоа овој дата центар е дел од единствен енергетски екосистем. Така, вишокот топлински отпад од низок степен го испраќаме на соседната локална фабрика а производство на биогориво и пелети. Нашата топлина се складира во нивниот објект и се користи во работата во поладните месеци во текот на годината. Со тоа се користат помалку фосилни горива при производството на пелети за греење“ велат од EcoDataCenter.

- Advertisement -

Дата центарот во Фалун досега е најефикасен и најнапреден објект на EcoDataCenter.

(Zimo)

- Advertisement -

(фото: Flickr)

Сподели!
- Advertisement -