Кои Европејци пијат најмногу алкохол?

- Advertisement -

Консумацијата на алкохол во ЕУ се намалила за 0.5 литри од 2010 до 2020 година. Сепак, има неколку земји каде што се зголемила. Од СЗО предупредуваат дека независно од тоа колку алкохол се консумира затоа што и најмалата количина е штетна по здравјето.

Ризикот од појава на рак се зголемува значително ако се пие алкохол, па затоа здравствените власти апелираат до луѓето да престанат да пијат алкохол или барем да пијат помала количина. But do we consider these calls?

- Advertisement -

Во ЕУ вкупната консумација на алкохол по лице за луѓе постари од 15 години се намалила за 2.9 литри во последните четири децении – од 12.7 литри во 1980 на 9.8 литри во 2020 година, што е еднакво на пад од 23%.

Консумацијата на алкохол во европскиот регион, кој опфаќа 53 земји, плус Русија и нејзините соседи, се намалила за од 12 литри во 200 на 9.5 литри во 2020 година, што е еднакво на 21%. Сепак, и покрај тој пад, податоците на СЗО покажуваат дека во европскиот регион секако има најголема консумација на алкохол во светот.

- Advertisement -

Годишно, секој Европеец кој има најмалку 15 години пие просечно 9.5 литри чист алкохол. Тоа е еднакво на 190 литри пиво, 80 литри вино или 24 литри ликер.

Германија со 10.6 литри по лице има најголема консумација на алкохол во ЕУ, После неа лседува Франција со 10.4 литри по лице, Шпанија со 7.8 литри по лице и Италија со 7.7 литри. Во Обединетото Кралство, кое повеќе не е дел од еУ, таа консумација била 9,7 литри по лице.

- Advertisement -

Ако се анализираат податоците од 2010 до 2020 година, консумацијата на алкохол се намалила во 25 земји, а се зголемила во 11 земји. Ирска и Литванија забелеќале најголем пад на консумацијата на алкохол во тој период за 2.1 литри во двете земји, а во Шпанија и Грција консумацијата се намалила за 2 литри во истиот период. Холандија, Франција, Кипар и Финска исто така забележале пад на консумацијата на алкогол за над 1.5 литри. Србија, Белгија, Хрватска, Данска, Швајцарија и Германија забележале пад на консумацијата на алкохол од 1 до 1.5 литри.

Латвија, пак, забележала најголем скок на консумацијата на алкогол за 2.3 литри. Бухарија (1.4 литри), Malta (1.1 литри), Romania and Poland (по 1 литар) исто така забележале значително зголемување на консумацијата на алкохол. Норвешка, Италија и Исланд забележале скок од над 0,5 литри.

Многу европски земји имплементираа разни политики за ограничување на консумацијата на алкохол, како што се повисоки даноци, рестрикции и забрани за рекламирање на алкохолот. Сепак, нивната ефикасност е ограничена поради неимплементирањето на терен и лимитиранитењ ресурси.

Во сите земји поголема е веројатноста мажите да пијат многу алкохол отколку жените. Во 2019 година просечно во сите ЕУ земји 26.6 % од мажите најмалку еднаш месечно се опивале многу, во споредба со 11.4% од жените. Најголем процент на мажи алкохоличари е забележан во Романија (55.2%). Тој процент е над 35% во Данска, Луксембург, Германија и во Белгија.

Во Данска, Луксембург, ГЕрманија и во Ирска има најголем процент на жени алкохоличари – над 20%.

(Euro News)

(фото: Pxhere)

Сподели!
- Advertisement -