Аутизмот се поврзува со гени што сме ги наследиле од неандерталците

- Advertisement -


Во текот на нашето еволутивно минато, значителна количина на неандерталска ДНК се измешала со нашата и влијаела на многу од нашите денешни карактеристики: од тоа како реагираме на бројни болести до нашиот изглед.

Една нова студија од Универзитетот Клемсон и Универзитетот Лојола во САД покажува дека дел од овој наследен генетски материјал би можел да биде поврзан со нарушување на спектарот на аутизам, со специфичен полиморфизам во ДНК од неандерталците.

- Advertisement -

Тимот научници анализирале ДНК на 3.442 лица со и без аутизам, меѓу кои имало прилично еднаков број Афроамериканци и белци.

„Се проценува дека евроазиската популација има околу 2% од ДНК на неандерталците, која е добиена со мешање откако модерните луѓе мигрирале од Африка“, се наведува во студијата.

- Advertisement -

Со неодамнешното секвенционирање на повеќе архаични човечки геноми, постои голем интерес за нивното влијание врз современото човеково здравје.

Претходните истражувања покажале дека ДНК на неандерталците обликува одредени делови од мозокот. Бидејќи луѓето со аутизам имаат слични нервни патишта, потенцијалната улога на неандерталските гени е она што истражувачите сакаат да го испитаат подетално.

- Advertisement -

Студијата идентификувала 25 специфични полиморфизми кои можат да влијаат на генската експресија кај луѓето со аутизам. Во некои случаи била вклучена и епилепсија, состојба со која често се поврзува аутизмот.

На пример, варијантата на генот SLC37A1 била присутна кај 67% од Кавкасците со аутизам и епилепсија, кои исто така имале членови на семејството со аутизам. За споредба, истата варијанта е откриена кај само 26% од луѓето со аутизам без епилепсија и кај 22% од луѓето без аутизам или епилепсија.

Научниците истакнуваат дека луѓето со и без аутизам не се разликуваат многу по количината на неандерталската ДНК што ја поседуваат, туку по тоа колку се чести одредени варијации.

Иако е многу сложено за да се објасни и анализира, доказите се доволно силни за да гарантираат понатамошна истрага во идните студии. Американските научници објаснуваат дека има уште многу да се научи за неандерталците и нивното долгорочно влијание врз нашата физиологија, но и за тоа како аутизмот го менува начинот на кој функционира мозокот.

(N1)

(фото: Flickr)

Сподели!
- Advertisement -