Реплек со раст на приходите од продажба од 20% во првата половина од 2024

- Advertisement -

„Реплек АД“ продолжува да бележи позитивни резултати од своето работење. Во првите шест месеци од годината вкупните остварени приходи од продажба во сегментот фармација изнесуваат 13,6 милиони евра, што е за 20% повеќе во однос на приходите остварени во истиот период минатата година. Растот на приходите од продажба е со нагорен тренд и на домашниот и на странските пазари. Во овој период компанијата оствари раст на приходите од продажба на домашниот пазар од 2,97 милиони евра, што е за 46% повисоко во однос на лани. На странските пазари компанијата реализираше продажба во вредност од 10,6 милиони евра, што е за 15% повисоко во однос на истиот период минатата година.

Растот на продажбата се должи на континуираните инвестиции во зајакнување на пазарните позиции, освојување на нови пазари и унапредување на квалитетот на портфолиото на компанијата особено во сегментот фармација.

- Advertisement -

„Нашата стратегија која е фокусирана на неколку клучни столба – инвестиции и модернизација, унапредување на задоволството на вработените и градење на силно портфолио кое е конкурентно на пазарите, дава резултати. Ние направивме многу промени во компанијата, бидејќи тоа беше неопходно за да ја реализираме нашата визија, а тоа е силна компанија, препознатлива на пазарите, со која ќе се гордеат вработените. Иако промените не се лесни докажавме дека со посветеност, јасен концепт и храброст можеме да го реализираме нашиот сон. Реплек се трансформираше во една нова успешна и динамична приказна која дава сериозни резултати за македонската економија и силно ги гради своите позиции на пазарите, поместувајќи ги границите. Продолжуваме во истата насока, градејќи нови можности за нашите вработени, акционерите и за сите наши партнери “ истакна Душан Пецовски, главен и извршен директор на „Реплек АД“.

Растот на приходите од продажба во првата половина на 2024 година ја прави извесна реализацијата на предвидувањата за очекуваните приходи на продажба кои според финансискиот план се очекува да изнесуваат околу 31 милион евра на годишно ниво, со што ќе се оствари раст од 23,5% во однос на 2023 година. „Реплек АД“ пред извесен период креираше долгорочна развојна стратегија која се темели на зголемување на продажбата на странските и на домашниот пазар, на иновациите во портфолиото на производи, како и на значителни вложувања во технолошкиот напредок и во  развојот и добросостојбата на своите вработени. Компанијата во континуитет работи на освојување на нови пазари.

- Advertisement -

„Реплек АД“ минатата година за прв пат објави и предлог среднорочна дивидендна политика, која се темели на остварување годишна профитабилност на друштвото во распон од 60% до 150% од последниот тригодишен просек, континуирано намалување на релативното ниво на задолженост и проширување и осовременување на работењето преку инвестирање. Преку овој стратешки акт се овозможува поголема предвидливост на исплатата на дивидендата на подолг временски период, што ќе обезбеди и поголем прилив на свеж капитал во компанијата, правејќи ги акциите на компанијата атрактивни за инвеститорите.

„Реплек АД“ пласира 75% од своето портфолио на повеќе од 25 пазари во светот. Производите на компанијата се присутни на пазари во земји членки на ЕУ, Адрија регионот, во земјите на Блискиот исток, во Африка, Југоисточна Азија, како и на пазарите во ЗНД.

Сподели!
- Advertisement -