Знаменитостите и атракциите на Охрид на првата мобилна апликација „Discover Ohrid“

- Advertisement -

Центарот за интегриран развој Охрид – ЦИРО, со поддршка на Германското друштво за меѓународна соработка ГИЗ ја креира првата туристичка мобилна апликација „Discover Ohrid“.

Проектот и плаикацијата се осмислени да придонесат кон зголемување на конкурентноста и одржливоста на охридскиот туристички сектор преку дигитализација на туристичките потенцијали и услуги. Истовремено се очекува апликацијата да ја подигне свеста за културното и природото наследство на Охрид и потребата за нивна заштита, а со вклучување на услуги од активниот туризам, угостителство и занаетчиство, поддршка се дава и на локалните бизниси што е од особено значење во кризата предизвикана од КОВИД-19.

- Advertisement -

Во апликацијата се опфатени над 130 обележја од интерес групирани во шест патеки за откривање на културното наследство на Охрид и околината, десет патеки преку кои може да се ужива во природното наследство, над десет понуди од областа на активниот туризам, над 30 угостителски објекти и 15 работилници од традиционалното охридско занаетчиство.

Апликацијата е двојазична на македонски и англиски јазик, патеките поврзани со културата се и со аудио-водич, а поставената офлајн мапа во апликацијата овозможува патеките да се користат и без интернет конекција. Концептот на апликацијата предвидува интерактивна улога на корисникот, што се овозможува преку вклучениот систем на достигнувања и награди. Доколку корисникот комплетира некоја патека или посети одреден број знаменитости, добива награди и попусти од локалните даватели на услуги. Таквата опција на апликацијата се очекува да поголем ангажман на корисникот во целост да го истражи Охрид.

- Advertisement -

Тековната верзија претставува основа со многубројни можности за надградба и може понатака да се развива во стабилна платформа за севкупната понуда на Охрид како туристичка дестинација.

Апликацијата што корисниците на андроид и ИОС платформите моќат бесплатно да ја симнат од интернет-страницата www.discoverohrid.mk официјално ќе биде промовирана на настан закажан за 5 февруари, преку онлајн конференција за медумите и заинтересираните субјекти.

- Advertisement -

(МИА)

(фото: Facebook)

Сподели!
- Advertisement -