Кои европски земји рециклираат најмногу облека?

- Advertisement -

Сите сме виделе планини од стара облека што завршуваат како огромни депонии во земјите со ниски приходи. Сега, Чешка ја предводи Европа во справувањето со овој проблем. Имено, околу 180.000 тони текстил се фрлаат во Чешка секоја година, а само 3% до 4% од тоа завршуваат во корпи за мешан отпад. Тоа значи дека 39.000 тони се сортираат за рециклирање, додека нерециклирачките контаминирани во мешани канти изнесуваат 75.000 тони.

Меѓутоа, земјата има план да ги обнови своите сегашни практики за управување со отпадот. Во декември минатата година Министерството за животна средина ги објави плановите за спроведување на задолжителното собирање на текстилниот отпад од 2025 година. Во моментов, одделното собирање на текстилниот отпад не е задолжително, што значи дека многу фрлена облека што може да се користи или да се рециклира завршува на депонија.

- Advertisement -

Тоа има за цел да ја усогласи земјата со европската директива за управување со отпад. Во моментот многу текстил се фрла во канти за мешан отпад, што значи дека не може да се рециклира. Стратегијата вклучува воспоставување собирни пунктови низ различни општини за да им се помогне на граѓаните подобро да го отстрануваат својот текстилен отпад.

Чешка има околу 10.000 собирни места за текстил, но постојниот Закон за отпад бара само собирање, а не рециклирање. Со новата шема се надеваат дека ќе воспостават повеќе пунктови за собирање на достапни места како градски сали или продавници како што има за батерии и електричен отпад.

- Advertisement -

Земјите на ЕУ создадоа околу 6,95 милиони тони текстилен отпад во 2020 година – тоа е околу 16 килограми по лице. Од нив, 4,4 кг по лице се собрани посебно за повторна употреба и рециклирање, но огромни 11,6 кг завршиле во мешан отпад од домаќинството.

Главните извори на речиси 7 милиони тони годишен текстилен отпад во ЕУ се облеката и предметите за домаќинството (отпад по потрошувачка). Се проценува дека 4% до 9% од производите што се ставаат на пазарот исто така се уништуваат пред да бидат употребени – меѓу 264.000 и 594.000 тони текстил секоја година.

- Advertisement -

Во повеќе од половина од државите на ЕУ веќе е задолжително да се собира текстилот одделно, но ова главно опфаќа текстил за повеќекратна употреба. Луксембург и Белгија имаат највисоки стапки на одделно собирање текстил, а веднаш по нив следат Холандија и Австрија. Секоја од нив има разновиден систем за собирање низ селата и градовите. Сепак, никоја од нив не собира повеќе од половина од својот текстилен отпад и проблемот не престанува само со собирање.

Европската агенција за животна средина вели дека треба да се зголемат капацитетите за селектирање и рециклирање или значителна количина од овој отпад ќе продолжи да завршува во печки за согорување, депонии или да се извезува надвор од ЕУ.

(Euronews)

(фото: Flickr)

Сподели!
- Advertisement -