Ова е прв Регистар на органски оператори во земјава, а опфаќа производители, преработувачи и трговци.

- Advertisement -

Регистарот содржи податоци за секој производител, преработувач и трговец со органски производи.

Регистарот е направен со помош од Швајцарската агенција за развој и соработка.