КИБС донираше компјутерска опрема за Педагошкиот факултет при УКИМ

- Advertisement -

Денес на пригодна средба на генералниот директор на КИБС Клириншката куќа г-дин Горан  Анастасовски со претставниците на Педагошкиот факултет “Св. Климент Охридски” – Скопје при  УКИМ, деканот проф. д-р Билјана Камчевска и продеканот за финансии проф. д-р Весна  Хорватовиќ, КИБС донираше компјутерска опрема за потребите на Педагошкиот факултет. 

Оваа донација е дел од иницијативата на КИБС да ги поддржи студентите и персоналот во  напорите за постигнување значајни резултати во нивната академска работа и студии, како и да ја  стимулира иновативноста во имплементацијата на образовните програми.

- Advertisement -

Со повеќе од 20 години постоење и искуство, КИБС се позиционираше како куќа на доверба и  сигурност, играјќи витална улога во обезбедувањето стабилност на постојната платежна  инфраструктура и нудејќи други висококвалитетни доверливи и ИКТ услуги. Паралелно на тоа,  КИБС посветено работи и на поддршката и развојот на заедницата и општото добро. Во тој  контекст, оваа донација ја демонстрира силната и недвосмислена поддршка за новите академски  генерации и нивните ментори, како и важноста тие да учат и да работат во една модерна и  иновативна средина.

Високите претставници од Педагошкиот факултет изразија посебна благодарност за донацијата со  која на студентите ќе им се олесни и подобри квалитетот на образовниот процес, особено поради  фактот што токму од овој факултет ќе излезат кадри кои ќе образуваат и едуцираат многу нови  генерации.

- Advertisement -

Тимот на КИБС продолжува со својата посветеност кон обезбедување позитивен придонес и  импакт за општеството, убеден дека со ваквите и слични иницијативи се креираат нови трајни  вредности и солидна подлога за развој на целата држава.

Сподели!
- Advertisement -