Над 1,8 милиони платежни картички се користат во Македонија

- Advertisement -

Над 1,8 милиони платежни картички користат граѓаните во Македонија. Најголем дел од корисниците се физички лица, а од брендовите најзастепен е Виза.

Податоците на Народната банка на Република Македонија покажуваат дека вкупно има издадено 1.862.240 платежни картички од кои физичките лица користат 1.830.948, а правните лица 31.292 картички.

- Advertisement -

За разлика од големата бројка на платежните картички, вкупно во Македонија има издадено картички за купување на Интернет 19.348 од кои на физичките лица се 19.300, а 48 на правни лица.

Од вкупно издадените картички, кредитни се 372.413 картички, од кои 362.591 се на физички лица, а 9.532 се на правни лица. Дебитна функција имаат 1.442.072 картички.

- Advertisement -

Најмногу од издадените картички се од брендот Виза – 1.096.707, на Мастеркард отпаѓаат 667.907 картички, а останатите брендови се застапени со 78.278 картички.

Сподели!
- Advertisement -