Хрватските претприемачи добија 100 милиони евра неповратна помош за истражување и развој

- Advertisement -

До крајот на годинава ќе се објави прв тендер од Интегрираната територијална програма наменет за иновации, односно претприемачи и нивни истражувачки и развојни проекти, соопшти Министерството за регионален развој и фондовите на Европската унија. Преку конкурсот „Зајакнување на стратешките партнерства за иновации во процесот на индустриска транзиција“, за кој споменатото министерство неодамна отвори јавна консултација, претприемачите ќе можат да искористат грантови од 100 милиони евра.

Со овие пари ќе се кофинансираат иновативни проекти за стратешки партнерства за иновации (СПИН) кои се во согласност со целите на Стратегијата за паметна специјализација (која сè уште не е усвоена), а кои треба да резултираат со структурни промени во регионалните економии на Јадранот, Панонска и Северна Хрватска.

- Advertisement -

Поканата ќе ги охрабри хрватските претприемачи да воспостават СПИН како нова форма на соработка и еден од клучните механизми за имплементација за индустриската транзиција на хрватските региони“, стои во упатствата за апликантите објавени на јавната консултација, која е отворена до 19 ноември. Затоа целта на повикот е создавање на претприемачки конзорциуми (кои мора формално да се формираат со Договорот за конзорциум), што ќе резултира со инвестиции во истражување и развој (во приоритетни ниши и регионални синџири на вредност (RLV) дефинирани со стратегијата S3 и Планови за индустриска транзиција) производи и услуги кои треба да ја зајакнат конкурентноста на трите региони.

Накратко и поедноставено, Стратегијата за паметна специјализација дефинира седум области во кои ќе се инвестираат јавни пари за проекти за истражување, развој и иновации. Во секој регион, дефинирани се специфични регионални синџири на вредности (RLV). На пример, во Панонска Хрватска тоа се храна и земјоделство, паметни и креативни индустрии, зелен раст и континентален туризам, а секоја од нив има специфични ниши. Во RLV, храната и земјоделството во Панонска Хрватска се делукс прехранбени производи, здрава и функционална храна, паметно земјоделство…

- Advertisement -

Проектите што ќе бидат поднесени на повикот мора да одговараат на овие цели. Гореспоменатиот конзорциум мора да вклучува најмалку тројца претприемачи, најмалку двајца мора да бидат мали или средни претприемачи, а може да вклучува и организации за истражување и ширење на знаење или наука. Парите од овој тендер ќе бидат наменети за финансирање на индустриски истражувања, експериментален развој и физибилити студии, како и за развој на технолошка инфраструктура.

Извор – Пословни дневник

Сподели!
- Advertisement -