ЕОС Матрикс: Зголемени инвестициите во откуп на побарувања во корпоративниот сектор

- Advertisement -

Инвестициите во откуп на побарувања од корпоративниот сектор на ЕОС Матрикс се зголемија повеќе од двојно, споредено со претходниот период. Само во последната година компанијата инвестираше нешто околу 1 милион евра во побарувања од овој тип.

Зголемувањето на овој тип инвестиции делумно се должи на промените кои настанаа на финансиските пазари по пандемијата, на енергетската криза и на растот на инфлацијата, што ја зголеми потребата од нови финансиски инструменти кои треба да овозможат брзо закрепнување на компаниите. Ваквиот тренд е резултат и на воведувањето на низа мерки од страна на државите, кои имаа за цел да придонесат за зајакнување на финансиската ликвидност на реалниот сектор и за негова поголема одржливост.

- Advertisement -

„Инвестирањето во откуп на побарувања во корпоративниот сектор даде многу позитивен ефект, бидејќи понуди решение за компаниите со проблеми на пазарот, во период на заострување на условите за кредитирање, а што се случува истовремено со намалените и ограничени деловни активности. Во вакви околности, важноста на неконвенционалните инструменти за финансирање се од витално значење, бидејќи овозможуваат корпоративниот сектор брзо да се регенерира и да ја зајакне својата кондиција и успешно да ги продолжи своите активности на пазарот. Нашето искуство укажува на тоа дека ваквите финансиски инструменти имаат голем потенцијал, но неопходни се и системски мерки кои ќе го поттикнат нивниот развој. На тој начин ќе се овозможи поголема одржливост на сите чинители во корпоративниот сектор“, истакна д-р Катерина Бошевска, генерална директорка на ЕОС Матрикс Македонија.

ЕОС Матрикс Македонија е дел од „ЕОС Груп“, групација која работи на повеќе пазари, чие вкупно инвестициско портфолио на побарувања изнесува 1,2 милијарди евра. Како дел од оваа групација, ЕОС Матрикс во Македонија работи со иновативни технолошки решенија кои нудат нови можности на финансискиот пазар, подобрувајќи ја можноста за развој на корпоративниот сектор и за зголемување на неговата конкурентност. Во таа насока, ЕОС Матрикс ќе продолжи со имплементирање на нови финансиски алатки на македонскиот пазар, што ќе биде клучно за компаниите. Преку своите активности компанијата придонесува и за забрзување на процесот на изнаоѓање системско решение за решавање на корпоративната инсолвентност согласно последните препораки на Европската Унија во оваа област, која предвидува креирање на решенија што ќе овозможат реорганизација и рестартирање, наместо стечај или ликвидација на компаниите.

- Advertisement -

Според достапните податоци, корпоративниот сектор учествува со околу две третини во формирањето на БДП на земјава, а вработува околу три четвртини од вкупно вработените лица, со што овој сегмент е главен столб на вкупните економски активности. 

„ЕОС Груп“ минатата година ги зголеми приходите за 21,4 %. Групацијата е присутна на пазарите во 24 земји, а вработува 6.000 лица ширум Европа. ЕОС Матрикс Македонија годинава одбележува 20 години од своето делување на домашниот пазар.

Сподели!
- Advertisement -